Dataudtræk - Priser og tilbud

Vi går op i at prismodellen skal være enkel og gennemskuelig, derfor tilbyder vi kun to overordnede pris modeller. Se tabellerne for yderligere information om tilbud.

Dataudtræk

Med denne option har du mulighed for at bestille dataudtræk. Dette foregår ved, at du tager kontakt til os og fremsender en liste med adresser du ønsker data på. Vi leverer csv filer til dig med resultaterne (Alt data leveres i .csv filer. Hvert datapunkt er separeret med semikolon ';').

Kontakt os for yderligerne information om dette tilbud på info@boligvaerdi.dk

Forbrug pr. bestilt dataudtræk
( Pris pr. adresse * )

Denne prismodel inkluderer basis data punkter som 'skole', 'tank', 'hospital', 'bibliotek', 'universitet', 'motorvej'

0 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001+
+ 2,40 DKK pr. adresse
+ 2,10 DKK pr. adresse
+ 1,80 DKK pr. adresseØnskes flere datapunkter tilføjet til søgningerne ud over basis data punkter, så vil følgende prismodel blive lagt oven i ovenstående basis prismodellen.

0 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001+
+ 0,40 DKK pr. tilføjet datapunkt pr. adresse
+ 0,35 DKK pr. tilføjet datapunkt pr. adresse
+ 0,30 DKK pr. tilføjet datapunkt pr. adresse

Du ønsker dataudtræk på to adresser 'Adresse_1' og 'Adresse_2', yderligere har du bestemt, at radius i meter vi skal søge omkring adresserne er på 2000 meter og du ønsker kun basis data punkter ('skole', 'tank', 'hospital', 'bibliotek', 'universitet', 'motorvej').
For Adresse_1 har vi i en radius på 2000 meter kunne finde 16 resultater. For Adresse_2 har vi i en radius af 2000 meter kunne finde 0 resultater.
Prisen for dette dataudtræk vil blive beregnet således:
- Det totale antal adresser ganges med 2,40
- I ovenstående eksempel vil det svar til 2 adresser gange 2,40 DKK er lige med 4,80 DKK

Du ønsker dataudtræk på to adresser 'Adresse_1' og 'Adresse_2', yderligere har du bestemt at radius i meter vi skal søge omkring adresserne er på 2000 meter. Ud over basis data punkter, som er obligatoriske, så ønsker du at tilføje to yderligere data punkter f.eks. ('transport', 'indkøb').
For Adresse_1 har vi i en radius på 2000 meter kunne finde 22 resultater. For Adresse_2 har vi i en radius af 2000 meter kunne finde 0 resultater.
Prisen for dette dataudtræk vil blive beregnet således:
- Det totale antal adresser ganges med (2,40 DKK (basispris) plus (2 gange 0,40 DKK)) er lige med 3,20 DKK
- I ovenstående eksempel vil det svar til 2 adresser gange 3,20 DKK er lige med 6,40 DKK

Hver adresse søgning kan have nul til mange resultater. CSV filen vil som minimum indeholde en række pr. adresse. Hvis en adresse får nul resultater så vil denne også få en række.

Eksempel (eksemplet viser kun kolonne overskrifter separeret med semikolon):

adresse;radius;resultat_type;resultat_navn;afstand;støj;koordinater

Følgende giver en kort beskrivelse af hvert kolonne overskrift.

  • adresse Den fulde adresse
  • radius Tal som repræsenterer, søger radius i meter
  • resultat_type Resultat type, f.eks. skole eller motorvej
  • resultat_navn Navn på resultat
  • afstand Tal som repræsenterer afstand i meter fra adressen til resultatet (luftafstand)
  • støj Tal som repræsenterer støj i decibel (kun i tilfælde af motorvej)
  • koordinater Koordinat bestående at lat og lng værdier


* En hver søgning bliver faktureret. Søgning med en inkomplet adresse eller ikke valid adresse, tæller som en søgning og vil blive faktureret. Hvis der søges på f.eks. adresse "Kildevældet 5, 2.1 9000 Aalborg" og "Kildevældet 5, 2.3 9000 Aalborg" så vil dette tælle som to forskellige adresser og du vil derfor blive faktureret for hver adresse. En søgning på samme adresse med to forskellige værdier for radius i meter vil tælle som to søgninger, og du vil derfor blive faktureret for hver kombination.