API'er og Dataudtræk - Priser og tilbud

Vi går op i at prismodellen skal være enkel og gennemskuelig, derfor tilbyder vi kun to overordnede pris modeller. Se tabellerne for yderligere information om tilbud.

Dataudtræk

Med denne option har du mulighed for at bestille dataudtræk. Dette foregår ved at du tager kontakt til os og fremsender en liste med adresser du ønsker data på. Vi levere csv filer til dig med resultaterne (Alt data leveres i .csv filer. Hvert datapunkt er sepereret med ';'). Se eksempel udtræk HER (eksempel indeholder fiktive data).

Kontakt os for yderligerne information om dette tilbud.

Dataudtræk
( Pris pr. adresse * )
0 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001+
+ 3,75 DKK pr. adresse
+ 3,50 DKK pr. adresse
+ 3,00 DKK pr. adresse
CSV fil data format eksempel med fiktiv data:

adresse;radius;skole;tank;hospital;bibliotek;universitet;butik;motorvej;transport;post;cafe;restaurant;park_skov
Adressenavn vej 42 9000 Aalborg;1000;1;2;0;0;0;3;0;2;1;2;1;1

Søgning via API adgang eller Søgefeltet på siden

Prismodel "Søgning via API adgang eller Søgefeltet på siden" er IKKE aktiv. Vi forventer at kunne tilbyde denne prismodel snarest.

Med denne option er det helt op tid dig om du vil bruge søge funktionaliteterne på siden eller om du vil bruge API'et i dine egne systemer, eller begge dele. Prismodellen er den samme. Du får derfor kun en fakture for det samlede antal kald til API'et og søgninger på siden.

Månedlig forbrug
( Pris pr. kald til api eller søgning på siden * )
0 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001+
+ 3,75 DKK pr. kald
+ 3,50 DKK pr. kald
+ 3,00 DKK pr. kald

* En hver søgning bliver faktureret. Søgning med en inkomplet adresse eller ikke valid adresse tæller som en søgning og vil blive faktureret. Hvis der søges på f.eks. adresse "Kildevældet 5, 2.1 9000 Aalborg" og "Kildevældet 5, 2.3 9000 Aalborg" så vil dette tælle som to forskellige adresser, og du vil derfor blive faktureret for hver adresse. En søgning på samme adresse med to forskellige værdier for radius i meter vil tælle som to søgninger, og du vil derfor blive faktureret for hver kombination.